Ga naar hoofdinhoud

Meer duidelijkheid over de NOW-regeling

Minister Koolmees heeft op 24 maart Kamervragen over de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) beantwoord. De NOW-regeling geldt per 1 maart 2020 en heeft de regeling werktijdverkorting vervangen. Hoewel de uitgewerkte NOW-regeling nog niet is gepubliceerd, geven de antwoorden op de Kamervragen al iets meer duidelijkheid over de inhoud van de regeling.

Een van de ingrepen waarmee de overheid ondernemers die worden geraakt door de coronacrisis ondersteunt is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De nieuwe regeling vergoedt tot 90 procent van de loonkosten. 

De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) vervangt de regeling voor Werktijdverkorting. Die regeling voor ‘deeltijd-ww’ werd vanwege het extreem hoge aantal aanvragen (78.000 bedrijven) gesloten en vervangen door een nieuwe regeling waarbij wordt gekeken naar de daling in omzet. Inzet van de nieuwe regeling is dat meer ondernemers sneller kunnen worden geholpen. 

Voorschot van 80%
De NOW-regeling komt werkgevers (ook zij die hun zaak inmiddels hebben gesloten) substantieel tegemoet in de loonkosten. Het UWV keert de voorschotten uit en daarmee kunnen werkgevers werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest en wordt definitief afgerekend. Werkgevers krijgen dus voorafgaand aan de uiteindelijke vaststelling van de subsidie (nadat de omzetgegevens en loonkosten definitief vastgesteld kunnen worden) een voorschot van 80% van dat bedrag uitgekeerd door UWV. Op die manier beschikken werkgevers zo snel mogelijk over de financiële middelen om loonkosten te voldoen.

De NOW-regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 maart en geldt voor een periode van drie maanden. De regeling kan eenmalig verlengd worden met nog eens drie maanden.

De voorwaarden

  • De aanvrager verwacht ten minste 20 procent omzetverlies;
  • De aanvrager mag gedurende periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt werknemers niet ontslaan op grond van bedrijfseconomische redenen;
  • Een werkgever betaalt het loon van betrokkenen werknemers 100 procent door.

Tegemoetkoming
De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet en bedraagt maximaal 90 procent van de loonsom (loonsom is de totale loonkosten inclusief 33 procent werkgeverslasten gedeeld door het aantal werknemers).

  • Indien 100 procent van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90 procent van de loonsom van een werkgever;
  • Valt 50 procent van de omzet weg, dan bedraagt de tegemoetkoming 45 procent van de loonsom van een werkgever;
  • Als 25 procent van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5 procent van de loonsom van de werkgever.

Op dit moment kunnen aanvragen nog niet ingediend worden. “Er wordt hard gewerkt om hier zo snel mogelijk verandering in te brengen”, schrijft de overheid. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Op dat moment wordt er een speciaal loket geopend bij het UWV.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top