Ga naar hoofdinhoud

Noodkreet schoen-, sport- en modeondernemers: de rekeningen kunnen niet meer worden betaald

Gistermorgen, maandag 30-3-2020, is een brief van Retail Service Organisatie ANWR-GARANT Nederland aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris waarin ANWR-GARANT de bijzondere en extreem kritische situatie waarin de branche zich momenteel bevindt beschrijft en speciale aandacht van minister en staatssecretaris vraagt. ANWR-Garant geeft ook aan met welke maatregelen de specifieke situatie kan ondersteunen. 

In de brief beschrijft de organisatie de ernstige liquiditeitscrisis in de schoen-, sport- en modebranche, die geheel aan de effecten van de Corona-crisismaatregelen is toe te schrijven. Vanwege het Coronavirus en de getroffen overheidsmaatregelen is het omzetverlies in de branche nu al meer dan 80-90% en dezelfde cijfers worden ook in april en mei verwacht. Zonder specifieke extra hulp, naast de bestaande maatregelen als NOW (werktijdverkorting), de uitgebreide TOGS-maatregel, uitstel van belastingbetaling, alsmede uitstel rente en aflossing bij de bank of de kredietverruiming, moeten – naar verwachting van ANWR-Garant- duizenden winkels hun deuren sluiten en gaat een groot deel van de keten failliet. De economische schade zal hierdoor groot zijn, met tienduizenden werklozen en grote leegstand in winkelgebieden. 

Ten aanzien van de specifieke situatie schrijft ANWR-Garant het volgende: ´Ondernemers in genoemde branches moeten ruim een half jaar van tevoren hun artikelen inkopen en zijn verplicht deze orders af te nemen en te betalen. Maar door het massaal wegblijven van de klanten en daarmee het compleet wegvallen van de omzet, is er geen geld meer in kas en blijven de rekeningen onbetaald. Detaillisten hebben nu acuut een grote behoefte aan liquiditeit, door het grote omzetbedrag dat weggevallen is. Naast de posten huur ( +/-10%) en personeel (+/-10-15%) is de financiering van de voorraad een enorme kostenpost. De bestaande liquiditeit wordt normaliter aangevuld met de omzet die in de eerste maand(en) van het betreffende seizoen wordt gerealiseerd. Aan het eind van het jaar behaalt een detaillist dan gemiddeld genomen een brutowinst tussen de 37% voor sport en 40% voor schoenen/mode. Na aftrek van alle kostenposten en rente, blijft er een nettowinst over van 2% tot 6%.´ “Met dit nettowinst percentage kan een ramp zoals deze zich nu voltrekt niet worden afgedekt! De maand maart heeft er nu al voor gezorgd dat dit jaar zwaar verliesgevend is. En er komen nog moeilijke maanden aan.”, aldus de brief aan de bewindslieden. De huidige, voorgestelde, regelingen vanuit de overheid bieden onvoldoende ondersteuning in deze specifieke situatie en daarom doen de ondernemers een appel aan het kabinet en vragen hen om direct geld beschikbaar te stellen, in de vorm van een regeling of een extra krediet.

Dankzij de coöperatieve samenwerking in de branche tussen leveranciers en de Retail service organisaties (inkoopverenigingen), wordt de betaaltermijn van de voorraad inmiddels al opgerekt van 30 tot 60 of 90 dagen, echter ook dit zal moeten worden terugbetaald. En zelfs als alle maatregelen op 1 juni worden opgeheven om het virus te beteugelen, dan zal het nog maanden duren voordat alles weer draait. Vanwege de arbeidstijdverkorting en het negatieve economische sentiment, zal de consument ook voorzichter zijn met haar uitgaven. Nu niet komen met specifieke maatregelen voor een unieke branche, heeft grote gevolgen. Los van de tienduizenden banen die verloren zullen gaan zijn de verpaupering van winkelgebieden en minder bezoekers voor aanpalende branches als horeca het gevolg.

Om de oproep te ondersteunen worden de schoen-, sport- en modebranche ondernemers allereerst opgeroepen om in de komende dagen de btw-aangifte van het eerste kwartaal of van de maand maart aan te geven, zodat de belastingdienst direct kan zien hoe enorm groot de omzet terugval is en daarmee wordt ook echt het bewijs geleverd is dat dit geen loze noodkreet is. Vervolgens wordt de overheid opgeroepen om vóór 10 april het eerste noodzakelijke voorschot, dat dient ter compensatie van de omzetderving c.q. overbrugging van de liquiditeitskrapte, op de rekening van de detaillist te storten. Hoe kan de overheid weten welke detaillist geld nodig heeft? Heel simpel; de detaillist meldt zich bij een bank met een kopie-btw-aangifte. De bank controleert de identiteit en geeft digitaal aan een belastingambtenaar door dat deze detaillist vraagt om de noodhulp. De rekensom is dan eenvoudig te maken: omzetverlies in euro’s is X euro en hiervan ontvangt de detaillist direct een X percentage als noodhulp. Het aandeel wat daarvan een schenking of een lening is, kan later worden bepaald door de politiek. Snelheid is nu geboden. Het gaat om het redden van ondernemingen en tienduizenden banen in een unieke branche.

Alle schoen-, sport- en modebranche ondernemers worden tevens opgeroepen om deze petitie te tekenen

Voor meer informatie:
ANWR-GARANT: 030-6024666
Terence Abrahamsen / Dennis Beute

Ondernemers:
Tom van Geemen 06-53179565
Niels Elferink 06-28230188

Website:
www.anwr-garant.nl

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top