skip to Main Content
nederlandse winkelstraten

De winkelstraat zal er anders uit gaan zien in de toekomst

De winkelstraat zal er anders uit gaan zien in de toekomst. Zo zal hij niet meer bestaan uit 100% winkels, maar juist uit een mix aan functies. Voor retailers, vastgoedeigenaren en gemeenten is deze verandering niet eenvoudig door te voeren. Daarom kunnen zij nu het advies opvolgen van ‘het rode boekje’ dat zich met behulp van instrumenten richt op een succesvolle transitie van de winkelstructuur.

Volgens Patrick van ’t Loo, programmamanager binnenstad van de gemeente Schiedam, is de leegstand in zijn stad structureel en staat het los van de crisisjaren. Het komt vooral door de sociaal-economische ontwikkelingen die zorgden voor te weinig economische pulsen en de verbeterde infrastructuur.

Oorzaak leegstaande winkelgebieden
Al eerder bleek dat de leegstand het grootst is in de regionale, middelgrote centra, maar daarnaast gaat het ook niet goed in winkelgebieden gelegen in het noorden en zuiden van ons land. Verschillende ontwikkelingen zijn hiervan de oorzaak geweest; de crisis, de online opkomst en de vergrijzing bijvoorbeeld. Volgens beleidsadviseur Tessa Vosjan van INretail ligt het daarnaast ook aan de fijnmazige winkelstructuur. Er is geen markt meer voor de wildgroei aan winkelgebieden met een overlappend en eenzijdig aanbod. Gemeenten moeten volgens haar nu de juiste keuzes gaan maken. Ze moeten het centrum bijvoorbeeld compacter maken, zodat een winkelstraat een sociale meerwaarde heeft.

Het rode boekje
Volgens Vosjan moeten gemeenten en provincies met alle partijen gezamenlijk aan de slag gaan. Om diezelfde reden hebben INretail, NRW (Nederlandse Raad van Winkelcentra) en IVBN (Vereniging van Instutionele Beleggers in Vastgoed) hun handen ineengeslagen en ‘het rode boekje’ uitgebracht. In dit boekje staat een stappenplan beschreven voor investeren tot saneren en krijgen ondernemers en vastgoedeigenaren al het advies dat zij nodig hebben.

Dit bericht heeft 1 reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back To Top